-  Samtalsterapi

                           -  Stresshantering

                           -  Mindfulness

                           -  Psykosocial handledning

                           

      Utbildning och erfarenhet

Socionom och kurator sedan 2004 inom socialtjänst och kommun. Arbete med barn, familjer och familjerätt och även inom skola som skolkurator samt som kurator inom smärthantering.


Sedan 2015 kurator på Ystads lasarett, på kvinnokliniken (mödravård/BB/Gyn) och sedan 2019  inom palliativ vård och Avancerad sjukvård i hemmet. Nu  pågående tjänst som kurator inom Capio vårdcentral. 


Som socionom med vidareutbildning inom psykoterapi arbetar jag brett utifrån individen utifrån en nyfikenhet på individuella faktorer men också utifrån hur många andra saker i vårt liv påverkar måendet, te x relationer, identitet, ekonomi, stress mm. 


Jag har erfarenhet av samtalsterapi med både tonåringar, unga vuxna  och äldre personer och har de senaste åren arbetat mycket med anhörigstöd till anhöriga till svårt sjuka och döende personer samt med sorgebearbetning både enskilt och i grupp. Jag har också vana av att möta upp barn i sorg och kris, te x efter dödsfall. 
Yoga och meditation har funnits med mig sedan 25 år, i olika former och via kortare och längre retreater, utbildningar och eget utövande. Likaså en öppenhet för olika former av komplemäntärmedicin och alternativa behandlingsmetoder. Det är för mig naturligt med ett integrerat synsätt där gammal visdom och uråldrig kunskap kombineras med vetenskap och beprövad erfarenhet.


Följ gärna min instagramsida: ceciliasmindfulness, eller FB-sida ceciliassamtalsterapi och meditation. Där finns lite tips och tankar, samt påminnelser om kommande grupper. - Yinyoga med Magdalena Mecweld- pågående

- Interpersonell terapi A- pågående steg B

- Handledning och konsultation ( 1 år, Lunds Universitet) -2019

- MBSR, Mindfulbased stressreaction- steg 1 och 2- 2016 och           2017 (Center for Mindfulness Sweden)

- Grundläggande psykoterapiutbildning (PDT) 2011

- Socionomutbildning-2004